Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: 05 Lương Tấn Thịnh, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0905.829.819 – 0822.433.445
Mở cửa: Thử 2 – Chủ Nhật, 6h00 – 22h30
Email: dacsanphuyenthuhien@gmai.com